Medals4Trade

Add Your Medal Collection Here and Help Build the Medals4Trade Database
Home > Galleries of Contemporary Medallic Artists > Ewa Olszewska-Borys

ZDZISLAW OLSZANOWSKI AETATIS SUAE LX, cast bronze, 112x112 mm, 2002

14_Miedzynarodowy_Konkurs_Pianistyczny kopia.jpg 15_Ogolnopolska_wystawa_Filatelistyczna kopia.jpg Mazowsze kopia.jpg Olszanowski kopia.jpg